TERAPEUT ENERGETICKÉ PSYCHOLOGIE EFT

CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK

BUT infoSTUD

 PRAKTIK KVANTOVÉ LÉČBY  

CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK 

BUT infoSTUD

Vytisknout

Návrat do zaměstnání po mateřské

Za úpravu a gramatiku příspěvku zodpovídá autor 

Vyhledala mě klientka, která čerstvě nastoupila po mateřské do zaměstnání. Řešila problém, kdy musela dát syna do školky, dále se svým znovuzačleněním a uplatněním v zaměstnání a celkovým stresem z toho, pokud si syn ve školce rychle nezvykne.

Syn měl problémy s přivyknutím chození do školky, kterou navštěvoval dva týdny a situace se stále zhoršovala. Každou jeho cestu do školky provázel pláč a celou dobu ve školce proplakal v rohu a nechtěl si hrát s ostatními dětmi.

Školkou bylo rodičům navrženo, aby ho tam ponechávali maximálně na dvě hodiny denně, aby si přivykl, což ale dále komplikovalo celou situaci, protože oba rodiče byli zaměstnaní a z rodiny nebyl nikdo, kdo by syna mohl zbytek dne hlídat. V klientce to vzbuzovalo další stres, protože se musela uvolňovat kvůli tomu ze zaměstnání, do kterého se čerstvě navrátila a měla obavu, že o práci přijde a vzniknou rodině finanční problémy. 

Nejprve jsem se jí zeptala, jaké pocity se dostavují při pomyšlení, že dává syna do školky.

Svoje pocity popsala jako stres, že syna dala do školky – učitelka ve školce vyslovila domněnku, že je ještě malý, že s ním měla být doma déle, že do školky šel předčasně (klientka byla standardně doma do 3 let věku). Klientka si z toho vyvodila pocit, že si učitelka o ní myslí, že není dost dobrá matka.

Pracovali jsme s klasickou metodou EFT se začátkem na karate bodu:
I přestože si učitelka myslí, že nejsem dobrá matka, když jsem dala Jirku do školky, mám se ráda a přijímám se.
Zeptala jsem se jí na její pocit o tom, co si učitelka myslí o tom, jaká je matka. Na to odpověděla, že je jí to jedno, že ona se snaží být dobrou matkou, co si kdo myslí na to nemá vliv.

Dále řešila starost, že syna ze školky vyloučí, když se jeho chování nezmění.
I přestože mám strach, že Jirku ze školky vyloučí,...

Dále jsem použila metodu Volby:
I přestože mám strach, že Jirku ze školky vyloučí,rozhoduji se být v klidu.

Řešili jsme strach, že syn nebude v pohodě. Pociťovala pocit zoufalství, že celá situace se školkou nedopadne dobře. Opět jsme pracovali s klasickou metodou EFT se začátkem na karate bodu.
I když mám strach, že Jirka nebude ve školce v pohodě,...
I když mám strach, že Jirka chození do školky nezvládne,...

Dále jsem opět použila metodu Volby:
I přestože mám strach, že Jirka chození do školky nezvládne, rozhoduji se být v pohodě.
I přestože mám strach, že Jirka chození do školky nezvládne, rozhoduji se být překvapená, jak je v pohodě.

Posledním z pocitů, který se objevil byl ten, že ji štve učitelka, která si syna dost nevšímá a mohla by udělat pro jeho přivyknutí více. Pracovali jsme opět s klasickou metodou EFT.
I přestože si myslím, že si učitelka Jirky moc nevšímá,...
I přestože si myslím, že se učitelka o děti dost nestará,...
I když mě učitelka ve školce štve, ...
I když si myslím, že učitelka je k..., ...

Klientka se po sezení cítila spokojená a zklidněná, i když jak se mi později svěřila, nevěřila, že by EFT mohlo skutečně pomoci problému s chozením syna do školky.

Sezení proběhlo koncem týdne, v dalším týdnu byl syn nemocný a do školky tedy nechodil. Další týden syn šel do školky naprosto v klidu, bez pláče, těšil se. Ve dveřích školky se rozloučil a běžel si hrát s ostatními dětmi. Tohle se nikdy předtím nestalo...

Hned druhý den klientka mluvila s učitelkou, zdála se jí velmi vstřícná a navíc jí řekla, že Jirka je ve školce naprosto v klidu, bez pláče a že bude moct co nejdříve zůstávat ve školce celý den, tak jak to bude rodičům vyhovovat. Od té doby se již nevyskytl žádný problém s chozením do školky a Jirka začal zůstávat ve školce celý den.

Šárka Míšková
Terapeut energetické psychologie & EFT