TERAPEUT ENERGETICKÉ PSYCHOLOGIE EFT

CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK

BUT infoSTUD

 PRAKTIK KVANTOVÉ LÉČBY  

CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK 

BUT infoSTUD

Vytisknout

Strach ze zubaře a syndrom sekundární výhody u dítěte s aspergerovým syndromem

Za úpravu a gramatiku příspěvku zodpovídá autor 

Příspěvek se týká práce s 1O letým chlapcem, kterému byl diagnostikován aspergerův syndrom (typ logický, s důrazem na přesnost a dopředu přesně známý průběh a výsledek čiností). Důsledkem této diagnózy jsou strachy z neznámeho výsledku,
špatné začleňování do kolektivu a úzké zaměření zájmů.

1. S dítětem jsem začala pracovat nejprve na konkrétním strachu, protože byl předpoklad, že bude léčbě přístupný a v době, kdy měl absolvovat prohlídku u zubaře, která mu vždy způsobovala vypjaté stresové situace.  Nejprve jsme stanovili, čeho se nejvíce bojí a nechala jsem formulaci na něm, aby si byl jist, že jeho obavy beru vážně.

Protože trval na obavách z návštěvy zubaře a svůj strach určil na čísle 9 SJS, aplikovali jsme celý základní EFT recept s frází pro polarizaci systému (ťukáním na karate bod):

„I přesto, že mám obavy z návštěvy zubaře, mám se rád a přijímám se“ (v 10 letech tuto formulaci bez problémů přijal) .

Dále jsme opakovali heslo: „Obavy z návštěvy zubaře“


pro EFT proces

Poté stanovil SJS na 8,5, celý EFT proces jsme ještě jednou
Zopakovali s výsledkem SJS 7.
Sám od sebe upřesnil, že se asi nebojí tolik návštěvy zubaře, jako zubní vrtačky.

Otázka: „Můžeš si představit, čeho se přesně bojíš?“
Odpověd: „ Že mi budou vrtat zub a bude to bolet“

Pokračovali jsme opět polarizací systému se základní frází:
„I když se bojím bolesti při vrtání zubů, mám se rád a přijímám se“
 A dále EFT procesem s heslem: „bolest při vrtání zubů“

Poté snížil SJS na 5 a dále upřesnil problém již ze strachu na 
pocit, že na návštěvu zubaře není psychicky připraven (byla to jeho vlastní slova, která plně korespondují se základní diagnózou)

Zopakovali jsme celý proces se základní frází:
„I když nejsem psychicky připraven na návštěvu zubaře, mám se rád a přijímám se“
 a heslem: „psychická příprava na zubaře“

Poté jsem se vrátila k původní otázce o obavách z návštěvy zubaře, a protože SJS stanovil již jen na 0,5 provedli jsme ještě oční korekci a pak si již sám přál proces ukončit. 

Výsledkem byla naprosto bezproblémová návštěva zubaře, kdy se sám již nemohl dočkat, až pacient před ním skončí a totéž se opakovalo o 14 dní později, kdy mu vypadla plomba a zubařka měla čas hned druhý den a nemuseli jsme žádnou část procesu opakovat. 

Obdobným způsobem řešíme i další jednotlivé obavy (ze zkoušky apod.)

2. S tímto dítětem pracuji i nadále, poměrně závažné se mi zdálo, že se míjí účinkem předepsané léky, stanovená dieta, spíše jakoby stav zhoršovaly.

Před aplikací nové léčebné metody jsem s ním zavedla řeč na další školní rok a kamarády, jak se těší, protože vím, že ho mrzí, jak těžko se sbližuje (částečně i z těchto důvodů je v tomto školním roce na domácím vyučování) a navrhla, že bychom mohli tuto situaci zlepšit už známou metodou „ťukání“. Protože se zajímal, proč to tak je a tak jsem mu vysvětlila jak funguje mozek, propojování polokoulí mozku atd.

Dostali jsme se k závěru, že si to myslel, ale že má strach, že kdyby mu léky změnily činnost mozku, doslova: „Já nechci nic měnit, neumím si představit, že by mě už nezajímala tolik elektronika „ tj. projevila se u něj sekundární výhoda jeho stavu. 
Protože „má plnou pusu Billa Gatese“, ukázala jsem mu, že i znalost jiných oborů, kde se dá elektronika využít, je důležitá a před aplikací nových léků jsem absolvovali 

EFT proces k odstranění syndromu sekundární výhody se základní frází:
„I přesto, že mám strach, že ztratím po užívání léků velký zájem o elektroniku, mám se rád a přijímám se“ (váhala jsem i nad slovním spojením …“po uzdravení …,“ ale neodpovídalo přesně situaci) a heslo jsme stanovili na : „ ztráta zájmu o elektroniku“


V tomto případě stačilo absolvovat jedenkrát celý proces a jedenkrát zbývající proces aby SJS klesl na 1. 


Zatím je výsledkem, že nové léky bere poctivě (dlouhodobý proces), zatím jsme v první fázi celkové léčby, kdy poměrně značně pokleslo agresívní jednání a bez problémů jsme absolvovali několik návštěv, které byly dříve téměř nemyslitelné.

 

Jana Janderová
Terapeut energetické psychologie & EFT