PŮLROČNÍ ORIGINÁLNÍ EFT CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK PŘÍMO S INICIÁTORKOU METODY EFT V ČR

TERAPEUT ENERGETICKÉ

PSYCHOLOGIE EFT

BUT infoSTUD

Vytisknout

Tréma před veřejným vystoupením

Za úpravu a gramatiku příspěvku zodpovídá autor 

 

Slečna Hana, která navštěvuje gymnázium, trpí těžko zvladatelnou trémou před jakýmkoliv veřejným vystoupením a samozřejmě před zkoušením ve škole.

Vyjádřila se takto :

„Od malička mám problém před mnoha lidmi veřejně diskutovat nebo se nějak projevovat. Když slyším vždycky před zkoušením větu „ k tabuli půjde…“,začne mi nezadržitelně bušit srdce,jako kdyby mne chtěl někdo zavraždit, zrudnu a když mne vyvolají, třesu se, mám problém se vyjadřovat a zapomínám,co jsem se doma naučila.“


Zeptala jsem se jí,kdyby měla svůj problém označit číslem od 0 do 10,jaké číslo by zvolila. Řekla č. 9, určily jsme tedy SJS (subjektivní jednotku stresu) 9.


Začala jsem ťukat na Karate bod za účelem odstranění Psychologického reversu Heslo :

„ I přestože mi vždycky před zkoušením,když slyším „k tabuli půjde“začne bušit srdce,jako kdyby mne chtěl někdo zavraždit, mám se ráda a přijímám se.“

Zopakovala jsem 3x. Pak jsem odťukala bod na začátku obočí a použila frázi „bušení srdce před zkoušením,jako kdyby mne chtěl někdo zavraždit“, pokračovala jsem přes všechny body na obličeji, přes bod pod klíční kostí, pod paží a přes body na prstech se stejnou frází. Na každý bod jsem ťukala asi 7x. Celé kolo jsem zakončila klepáním na bod Gamut 9. Dále jsem použila stejnou frázi a odťukala ještě jednou všechny body od začátku obočí až po bod pod paží.


  Zvolila jsem nové Heslo :

„ I přestože vždycky před zkoušením,když slyším „ k tabuli půjde“ zrudnu,mám se ráda a přijímám se.“Při odťukávání bodů jsem použila stejný postup,jako u předcházejícího kola.

Další nová Hesla zněla:

„I přestože,když mne vyvolají, třesu se, mám se ráda a přijímám se,

„I přestože,když mne vyvolají, mám problém se vyjadřovat, mám se ráda a přijímám se“

 „I přestože když mne vyvolají,zapomínám,co jsem se doma naučila, mám se ráda a přijímám se.“ Opět jsem použila stejný postup.


Nyní jsem provedla kontrolu a zeptala se Hany, jakým číslem by teď ohodnotila svůj problém a ona řekla,že teď opravdu neví,ale kleslo to hodně nízko,připadá si, že by se už netřásla, kdyby šla před tabuli a nakonec zvolila SJS 1.


Potom pokračovala dalším problémem a to je její strach, že se při zkoušení před třídou poníží a ztrapní,protože se nenaučila a že si hodně bere k srdci, co si kvůli tomu o ní spolužáci pomyslí. Jako SJS určila č.7. 

Zvolila jsem nová Hesla:

„I přestože mám strach,že se při zkoušení před třídou ponížím,mám se ráda a přijímám se“,

„I přestože mám strach, že se ztrapním,protože jsem se nenaučila,mám se ráda a přijímám se“

„I přestože si hodně beru k srdci,co si o mně spolužáci pomyslí,mám se ráda a přijímám se.“ Odťukala jsem s každým Heslem všechny body od bodu Karate až po Gamut.

 

Poté jsem se Hany zeptala, jak se teď cítí a odpověď zněla, že dobře a uvolněně, SJS určila č.1.


Na závěr jsem ještě použila metodu volby.Ťukala jsem od bodu Karate až k bodu pod paží:

 

„Až příště budu zkoušená,rozhodla jsem se být překvapená, s jakou lehkostí budu u tabule mluvit, nebudu mít trému a přestanu se klepat“

„Až budu zase vyvolaná,rozhodla jsem se být překvapená, že si o mně spolužáci budou po mém výkonu myslet jen to nejlepší.“

 

S Hanou jsme se domluvily,že se mi začátkem nového roku ozve,jak se před zkoušením a při něm ve škole cítila.