PŮLROČNÍ ORIGINÁLNÍ EFT CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK 

PŘÍMO S INICIÁTORKOU METODY EFT V ČR

TERAPEUT ENERGETICKÉ

PSYCHOLOGIE EFT 

TERMÍNY 51. BĚHU TERAPEUTICKÉHO VÝCVIKU 2024/25

21-22.9., 19-20.10., 16-17.11., 14-15.12., 25-26.1., 1-2.3.2025

BUT infoSTUD

Vytisknout

EFT jako cesta k sebepoznání a osobní svobodě

Za úpravu a gramatiku příspěvku zodpovídá autor 

 

Můj známý Petr se na mě obrátil s prosbou, zda bychom se pomocí EFT nemohli podívat na jeho pocit celkové životní nespokojenosti.


Sama jsem byla zvědavá, jak si s takovým, u lidí poměrně častým, pocitem metoda EFT poradí. Petr prošel už všemožnými terapiemi, zajímá se hodně o duchovní nauky a několik let chodí na psychoanalýzu.
Tušila jsem, že sezení s ním bude zajímavé a pro mě samotnou může být velkým přínosem. A skutečně tomu tak bylo. Měla jsem možnost použít EFT jednak při práci s klientovým snem a pak i při klientově vizualizacích.


Na začátku jsem se Petra zeptala, jak přesně se jeho nespokojenost se životem projevuje. Dozvěděla jsem se spoustu informací.


Např., že není spokojený sám se sebou, není spokojený ve vztahu, nebaví ho práce, dělá věci z rozumu, nikoliv pro radost, hodně věcí dělá pro druhé, ale nedokáže si najít čas sám na sebe, vlastně ani nechce mít čas sám na sebe. I když se snaží dělat věci jinak, všechno se opětovně vrací do starých kolejí…
Takových podobných pocitů popsal Petr ještě několik.

 


Pak si vzpomněl, že měl nedávno velmi živý sen, ve kterém nastupoval do horkovzdušného balónu. Celý sen měl spojený s velmi silnou myšlenkou: „To neudělám (nenastoupím do balónu), protože bych odletěl.“
Zeptala jsem se Petra, co by se stalo, kdyby odletěl?
Petr se v duchu přenesl do svého snu a řekl, že z nějakého důvodu nemůže odletět, ale ta představa, že balónem odlétá je pro něj nesmírně lákavá.


Během doby, kdy si Petr za zavřenýma očima vybavoval svůj sen, jsem na něj již ťukala. Bylo vidět, že se Petr dostává do stavu transu a každým dalším poklepem na EFT body se tento stav prohlubuje. Celou dobu se mnou Petr bez problémů komunikoval. 


Začali jsme vyťukávat tyto aspekty:
-„ i přesto, že se bojím ve svém životě něco změnit, mám se rád a přijímám se“
- „i přesto, že jakákoliv změna je pro mě problém,…“
-„ i přesto, že nedokážu využít silný impuls ke změně,…“

Po odťukání každého z aspektů popisuje Petr velmi zajímavé pocity ve svém těle (různé pohyby energií apod.).
Dále ťukáme na:
- „i přesto, že si nemůžu dovolit, aby mi nějaká terapie pomohla, mám se rád a přijímám se“

V tomto okamžiku Petr říká, že se cítí velmi zmatený.
Ťukáme tedy na:
- „i přesto, že se cítím velmi zmatený, mám se rád a přijímám se“

Nyní říká, že se v něm otvírají pomyslné dveře (klient má stále zavřené oči), kudy se dá jít dál. Stále však cítí, že potřebuje, aby s ním někdo zatřásl.
Ťukáme tedy:
- „i přesto, že potřebuji, aby se mnou někdo zatřásl, abych se mohl osvobodit, mám se rád a přijímám se“
- „i přesto, že potřebuji přehodit jakousi výhybku, abych mohl žít svobodně, podle svých představ, mám se rád a přijímám se“


V této chvíli mě napadá, že Petr má stále potřebu, aby mu někdo zvenku dal svolení žít svobodně. Toto svolení mu ale může dát jen jeden jediný člověk – totiž on sám!
Sama jsem překvapená, když Petrovi nabídnu tuto frázi:
- „i přesto, že jsem si zakázal žít svobodně, mám se rád a úplně a hluboce se přijímám“


Petr je touto větou zjevně otřesený. Ťukáme na tento aspekt stále dokola i přesto, že Petr říká, že tak to nemůže být, že to není možné.
Vzhledem k tomu, že mu dělá značné potíže říci druhou část věty „ mám se rád a úplně a hluboce se (i přes toto své rozhodnutí) přijímám“, vyzývám ho, ať frázi stále opakuje, dokud neucítí, že se i za toto své rozhodnutí může mít rád.

Postupně se Petr čím dál více uvolňuje a hlásí, že vidí sám sebe (ve své představě), jak stojí před jakýmsi starcem a on sám (Petr) se před ním mění ve vodu, která se pomalu vpíjí do země. Ptám se, jaký z toho má Petr pocit – je to prý velmi příjemný a svobodný pocit.
Říkám, že si konečně dal svobodu být čímkoliv.

Sezení ukončujeme metodou volby:
- „i přesto, že jsem ještě trochu zmatený, rozhodl jsem se být svobodný“


I když jsme sezení ukončili, Petr popisuje, že má stále uvnitř těla velmi intenzivní pocity jakéhosi pohybu a nových možností. Nechávám tedy Petra o samotě, aby proces mohl v klidu dobíhat.


Když jsem s Petrem po týdnu mluvila, byla jsem samozřejmě velmi zvědavá, jak se cítí. Petr je účinností EFT překvapený. I po týdnu se cítí velmi dobře a uvnitř sebe má pocit příjemného tepla. Necítí žádnou nervozitu.
Nejvíc ho prý zaujal zvláštní pocit zmatenosti, který se objevil v průběhu sezení. Petr ho později interpretuje tak, že se propojilo cosi mezi jeho podvědomím a vědomou myslí.

 

Nyní už o své svobodě nepřemýšlí, ani po ní netouží. Začal totiž ve svou svobodu hluboce věřit a být o ní naprosto přesvědčený. Celou jeho bytostí rezonuje poslední věta z EFT sezení:
„Rozhodl jsem se být svobodný.“Mgr. Jana Sequensová
Terapeut energetické psychologie & EFT