PŮLROČNÍ ORIGINÁLNÍ EFT CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK PŘÍMO S INICIÁTORKOU METODY EFT V ČR

TERAPEUT ENERGETICKÉ

PSYCHOLOGIE EFT

BUT infoSTUD

Trauma a PTSD

Vytisknout

Trauma ze znásilnění

Napsal Sindy dne .

Za úpravu a gramatiku příspěvku zodpovídá autor

Klientka přišla řešit problém v partnerských vztazích, obavy při vystupování ve společnosti, přílišná sebekontrola, sebekritika. Problémy v navazování vztahů s muži, nedaří se navázat dlouhodobý vztah, o současném ví, že je destruktivní. Maximum času věnuje kariéře.

Při diagnostice se dostaneme k negativnímu zážitku v dospívání - znásilnění. Použiju techniku „za sklem“, při které klientka převypráví celý průběh jakoby se odehrával osobě ve filmu, ale není emocionálně vtažena, aby nemusela takový zážitek emotivně prožívat znovu, odblokujeme postupně všechny vzpomínky a prožitky.

I přesto, že jsem mu věřila….
I přesto, že mě zklamal….
I přesto, že cítím, jak na mě leží…
I přesto, že cítím, jak funí…
I přesto, že je mi zle, když si vybavím koberec, na kterém….

Pláč, …lítost…odpuštění, u všeho podpora ťukáním bez slovních formulací

Na konci terapie klientka necítí ublížení, zlobu na muže, zbavuje se „nákladu“, který sebou nesla od této události. Je schopna ukončit současný vztah, který nemá smysluplnou budoucnost.

Druhé sezení – koučink, nastartování procesu sebeuvědomění a sebelásky. Klientka v pozitivní náladě, bezprostřední projevy v práci, kde si uvědomuji svou hodnotu a přínos, práce ji činí potěšení a současně zredukuje čas věnovaný firmě.

Ing. Alexandra Damková
Terapeut energetické psychologie & EFT