Vytisknout

Koktavost klienta

Napsal Sindy dne .

Klient Jan přišel na terapii s problémem neustále přetrvávající koktavosti. Koktavost řešil již s logopedem, aktivačními cvičeními, ale stále se nedostavovaly kýžené výsledky, koktavost byla díky logopedovi eliminována, ale ve stresových situacích se stále objevovala a to zcela nekontrolovatelně. Tento problém se prolínal celým jeho životem, ale především do oblasti pracovních a osobních vztahů.

Pro klienta bylo zpočátku obtížné definovat emoce, ale později jsme byli schopni propojit je velmi efektivně i s fyzickými pocity v těle.

Klient popisoval, že:

-        cítím se nesvůj, když mám mluvit před cizími lidmi, protože se bojím, že se zakoktám

-        nepříjemný pocit, že si o mě druzí myslí, že jsem neschopný

-        vadí mi, že nedokážu oslovit druhé, protože mám strach, že se zakoktám

-        cítím se zklamaný, když nedokážu oslovit druhé

-        pocit knedlíku v krku, když mám mluvit s někým novým, oslovit někoho nového

-        pocit neklidných myšlenek v hlavě, jak to udělám, až se zakoktám

-        pocit pocení rukou a bušení srdce, když si představím, že se zakoktám, atd.

S klientem jsme postupně proťukávali několik výše zmíněných témat, po asi třetím, když klient popisoval téměř obdobné fyzické příznaky – bušení srdce,  pocit potících se rukou a neustálý neklid myšlenek pobíhajících v hlavě, jsme použili techniku „Vzpomínky“ – Odkud tento pocit znáš a kde jsi se ho naučil, kdy si na něho vzpomínáš, při jaké situaci? A tuto vzpomínku jsme postupně odťukali technikou „Příběhu“.

Klientovi se v průběhu ťukání příběhu-vzpomínky velmi měnily pocity vzhledem k situaci.

(objevila se vzpomínka, kdy byl v dětství zastaven při nějakém euforickém vyprávění skvělého zážitku, při němž se zadrhl, následně byl přerušen a upozorněn, že má mluvit pomalu a dobře dýchat)

Popisoval pocity:

-        mám zlost, že mě zastavili, když jsem jim to chtěl říct

-        cítím se naštvaný, poté smutný že je to nezajímá

-        štve mě, že jsem zapomněl, co jsem chtěl říct

-        že mi to zkazilo radost

-        pocit knedlíku v krku, když jsem měl pak zase začít mluvit

-        pocit, že se mi ty věty zarazily v krku

-        vztek, že nemůžu říkat věci tak jak chci, že si musím dávat pozor, atd.

V průběhu ťukání vzpomínky se klientovi nejen snižovaly negativní pocity, ale i různé tenze v těle.

Současně se také plynule měnila perspektiva prožitého zážitku a tedy i jeho intenzita.

Na konci ťukání klient popisoval zážitek jako zcela neutrální. Představu si samovolně upravil na to, že hovoří, plynule mluví, nezadrhává se a všichni mají radost z jeho skvělého zážitku.

Klient již po tomto proťukání popisoval velkou úlevu, následně jsme ještě dokontrolovali a dočistili vše výše zmíněné a klienta jsem se zeptala, zda vnímá ještě jako problematickou nějakou situaci v budoucnu. Co se týče pracovní oblasti, bylo dle jeho mínění již vše ok, strach přetrvával pouze při komunikaci s přitažlivými ženami. Toto jsme proťukali obdobnou cestou a klient pociťoval tuto situaci jako celkově pohodovou.

Výsledek: Klientova zpětná vazba byla velmi pozitivní.  Zaznamenal, že koktavost vymizela a jeho citlivost v komunikaci se stabilizovala. Po týdnu se osmělil pro komunikaci i před více lidmi a i zde byla koktavost v pořádku. Největší nadšení však pociťoval ve vztahu k ženám, kdy se nebál a oslovil příjemnou hostesku na firemní akci.

Závěr: S klientem se mi pracovalo velmi dobře, a přes počáteční obtíže v popisu prožitků a fyzických pocitů jsme nakonec došli k příjemné spolupráci. Klient byl zpočátku ostýchavý, a mírně nedůvěřivý k prováděné technice, obzvláště věta „mám se rád a přijímám se“ mu zněla jako poněkud méně podstatná. V okamžiku, kdy ale pocítil první větší úlevu, se příjemně uvolnil a začal velmi efektivně spolupracovat. Práce šla poměrně rychle a jako zlomová se ukázala související vzpomínka. Efekt je z hlediska zpětné vazby klienta dlouhodobý a nadále spolupracujeme i na dalších vylepšeních kvality jeho života.

 Mgr. Kateřina Vařáková

Terapeut energetické psychologie & EFT

Tel.: 737 291 235