PŮLROČNÍ ORIGINÁLNÍ EFT CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK 

PŘÍMO S INICIÁTORKOU METODY EFT V ČR

TERAPEUT ENERGETICKÉ

PSYCHOLOGIE EFT 

TERMÍNY 51. BĚHU TERAPEUTICKÉHO VÝCVIKU 2024/25

21-22.9., 19-20.10., 16-17.11., 14-15.12., 25-26.1., 1-2.3.2025

BUT infoSTUD

Vytisknout

Děti mě neposlouchají

Za úpravu a gramatiku příspěvku zodpovídá autor

Přišla za mnou klientka s problémem ve vztahu ke svým dětem. Chtěla vyřešit své negativní emoce, které jí provází při komunikaci s jejími dětmi. Konkrétně by se ráda zbavila nervozity, vzteku a rozčílení, v situaci, kdy jí její děti neposlouchají a nerespektují. Následně také smutku a lítosti z toho, že se k dětem nechová tak, jak by si přála.

Použité techniky a EFT fráze:
Nejprve jsem se snažila zjistit, o jaké negativní emoce přesně jde. Klienta uvedla následující fráze, které jsem si poznamenala a následně jsme je jednu po druhé zpracovaly (SJS, Polarizace, Proces, Gamut 9, kontrola SJS, testování):

Vaří se mi krev z toho, že mě mé děti neposlouchají. SJS 9, Polarizace “ I přesto, že se mi vaří krev z toho, že mě děti neposlouchají, i tak se přijímám a mám se ráda. Proces: vaří se mi krev z toho, že mě děti neposlouchají. Ukončili jsme procesem Gamut 9. Po prvním kole SJS 2, aspekt problému beze změny, takže jsme ťukaly stejnou frázi. Po druhém kole SJS 0. SJS 0 jsem testovala tak, že jsem klientce řekla, aby si představila, že jí syn před lidmi na hřišti odsekne v situaci, kdy chce, aby jí poslechl. Odpověděla, vzala bych ho stranou a vysvětlila mu to.

Cítím se provinile, že na své děti křičím, když mě neposlouchají. SJS 7, ťukaly jsme „I přesto, že se cítím provinile, že na své děti křičím, když mě neposlouchají, i tak se přijímám a mám se ráda“. Proces: cítím se provinile, že na své děti křičím. Po prvním kole 4.

Zeptala jsem se klientky, kde přesně tu vinu cítí a jak vypadá. Odpověděla, že je to tíha na hrudníku. Ťukaly jsme: „ I přesto, že cítím tíhu na hrudníku z toho, že na své děti křičím, i tak se přijímám a mám se ráda. Po té SJS 0. Požádala jsem klientku, aby si vzpomněla na konkrétní situaci, kdy křičela na své děti a převyprávěla mi tuto situaci a zastavila se pokaždé, když ucítí nějakou nepříjemnou emoci. SJS opravdu 0.

Vadí mi, že mě Z. (otec dětí) při výchově nepodporuje. SJS 10. Zeptala jsem se klientky, jak přesně jí to vadí, co cítí a odpověděla, že cítí úzkost a smutek. Ťukaly jsme: „I přesto, že cítím úzkost a smutek z toho, že mě Z. nepodporuje při výchově, i tak se přijímám a mám se ráda“. Po prvním kole SJS 6. Aspekt problému se nezměnil, takže jsme ťukaly: I přesto, že ještě cítím zbývající smutek a úzkost z toho, že mě Z. nepodporuje ve výchově, i tak se přijímám a mám se ráda. Po druhém kole SJS 4. Ťukaly jsme i přesto, že jsem přesvědčená, že mi nepřestane vadit, že mě Z. při výchově nepodporuje, i tak se přijímám a mám se ráda. Po třetím kole SJS 3. Zeptala jsem se klientky, jestli má její přesvědčení nějaký tvar a kde ho případně cítí. Odpověděla, že je to šutr na hrudníku. Ťukaly jsme: „I přesto, že mám šutr na hrudníku z toho, že mě Z. nepodporuje při výchově, i tak se přijímám a mám se ráda. SJS 0. Zeptala jsem se klientky, aby zavřela oči a představila si, že jí děti neposlouchají a Z. je u toho a nijak jí nepodpoří. SJS 0.

Je mi líto, že mě děti mají rádi míň, než Z. Zeptala jsem se klientky, jak pozná, že jí děti mají rádi míň? Odpověděla mi, že ona je ta zlá, protože je vychovává a Z. je ten hodný, se kterým dělají jen příjemné věci.
 
Cítím smutek a vztek z toho, že já jsem ta zlá na děti a Z. je ten hodný, který je na jejich straně. SJS 10, 5, 2, 0.

Dále jsem se zeptala klientky, zda se tyto situace nestaly už někdy v minulosti. Odpověděla mi…. ANO, MÁMÁ. Máma mi vždycky říkala „ Počkej, jednou to poznáš, až budeš mít děti“.

Mám strašný vztek, že se to vyplnilo. SJS 10, 7, 3,0. „I přesto že mám strašný vztek, že se vyplnilo to, jak mi máma říkala, že to jednou poznám u svých dětí, i tak se přijímám a mám se ráda“. „ Zbývající vztek, že se vyplnilo to, jak mi máma říkala, že to jednou poznám u svých dětí“. „I přesto, že mám hnusný černý vztek na žaludku z toho, že se vyplnilo…, i tak se přijímám a mám se ráda“. SJS 0. Požádala jsem klientku, ať si představí, poslední situaci, kdy její děti neposlouchaly, a řekne mi, co při tom cítí. Nemám pocit, že bych se příště takhle rozčílila.


Závěrem jsem použila metodu volby.


Závěrečné zhodnocení:
Na dalším setkání mi klientka řekla, že se jí její děti zdají nějaké jiné. Že neví, jak je to možné, ale že nějak míň zlobí. Jinak se cítí v komunikaci s dětmi klidnější a rozvážnější. S dětmi více mluví. Když se dostala do nepříjemné situace, tak už neměla pocity úzkosti a vzteku, snažila se s dětmi o problému mluvit.


Mgr. Dana Rálišová
Terapeut energetické psychologie & EFT