PŮLROČNÍ ORIGINÁLNÍ EFT CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK 

PŘÍMO S INICIÁTORKOU METODY EFT V ČR

TERAPEUT ENERGETICKÉ

PSYCHOLOGIE EFT 

TERMÍNY 50. BĚHU TERAPEUTICKÉHO VÝCVIKU 2024

27-28.1., 2-3.3., 29-30.3., 27-28.4.,25-26.5., 29-30.6

BUT infoSTUD

Vytisknout

Přetrvávající vztahové potíže mezi babičkou a vnoučaty

Za úpravu a gramatiku příspěvku zodpovídá autor

 

Žena – 70 let, které se již několik let neustále vracejí negativní zážitky se svými vnoučaty. Tyto vzpomínky v ní vždy vzbudí pocity rozčilení, vzteku, vidí vše, co se přihodilo velmi živě, jako by se to stalo dnes.

Má subjektivní pocit, že jí vnoučata nemají ráda (aniž by jí to kdokoliv z nich řekl nebo naznačil) a sama se k nim chová odtažitě, je vůči nim velmi kritická, při jednání s nimi se chová nadřazeně a při každém setkání jim připomíná, aby se polepšily (snaží se v nich vzbudit pocit provinění).

Zjevně žije „zamrzlá“ v minulosti, negativní zážitky jí svázaly natolik, že nedokáže žít přítomný vztah se svými vnoučaty, které povyrostly a pravděpodobně si již vůbec nepamatují, že někdy něco babičce (ať už vědomě či nevědomě) provedly.

Tato její vnitřní situace ji trápí a obtěžuje, navíc cítí, že ztrácí čas svého života myšlenkami, které ji vždy přivádí do negativního myšlení a emocí, v nichž se necítí dobře. Cítí, že to vše špatně působí na její psychickou i fyzickou rovnováhu. Chtěla by to změnit.

Použité techniky a EFT fráze:
Začali jsme tedy ťukat nejprve negativní zážitky, na které si klientka vzpomněla – automaticky u ní naskočila technika filmu, kdy zážitky a s nimi spojené emoce v podstatě prožívala znovu:

Přestože mě mrzí, že se se mnou Karel nepřivítal když za mnou přijeli na návštěvu, mám se ráda a přijímám se. (SJS 8, 4, 0)
- při prvním vyslovení „mám se ráda a přijímám se, se klientka rozzářila a řekla:
 „To je hezký!“
Přestože mě štve, že mi kluci naschvál udělali nepořádek v mých věcech a rozházeli uklizené nářadí, mám se ráda a přijímám se.(SJS 7, 2, 0)

Přestože mě štve, že rozbili skla od skleníku a ještě to zapřeli, mám se ráda a přijímám se.(SJS 7, 5, 0)
Přestože mě mrzí, že se vždycky spikli proti mě, mám se ráda a přijímám se.(SJS 9,3, 0)
Přestože mě štve, že oškubali nezralé víno, mám se ráda a přijímám se. (SJS 5,0)
Přestože mě rozčiluje, že házeli shnilá jablka na vrata, ušpinily je a ještě se tomu smáli, mám se ráda a přijímám se. (SJS 9, 5, 2, 0)
Přestože mě mrzí, že se jen se najedli a s ničím mi nepomohli, mám se ráda a přijímám se. (SJS 8, 3, 0)
Přestože mě štve, že se přišli akorát válet a nenabídli mi pomoc, mám se ráda a přijímám se. (SJS 6, 2, 0)
Přestože si připadám hloupě, že do nich vrážím peníze i když mě nemají rádi, mám se ráda a přijímám se. (SJS 9, 4, 2, 0)
Přestože mě mrzí, že když mi měli s něčím pomoci, bylo to z donucení, mám, se ráda a přijímám se. (SJS 6, 1, 0)
Přestože mě rozčiluje, že si Filip při uklízení dřeva četl knížku a pořádně nepracoval, mám se ráda a přijímám se. (SJS 6, 2, 0)
Přestože mě rozčiluje, že Matěj běhal se sekačkou po zahradě aby to měl brzo hotové, ale nedělal to pořádně, mám se ráda a přijímám se. (SJS 5, 0)
Přestože mě rozčiluje, že schválně rozhazovali už shrabané listí a kopali do něj, mám se ráda a přijímám se. (SJS 5, 2, 0)
Přestože mě rozčiluje, že Bořek schválně plival na umyté dlaždičky, mám se ráda a přijímám se. (SJS - 5, 0)
Přestože mě štve, že jsou moje vnoučata líný, rozmazlený a nevychovaný, mám se ráda a přijímám se. (SJS 6, 2, 0)
Přestože mě rozčiluje, že mi drze odpovídali a odmlouvali když jsem je napomenula, mám se ráda a přijímám se. (SJS 5, 0)
Přestože je mi líto, že jsem se o ně starala, uklízela po nich a oni mi svým neomaleným chováním a lhaním jen ubližovali, mám se ráda a přijímám se. (SJS 8, 4, 2, 0)Přestože mě mrzí, že mě přijdou navštívit jen když mají svátek nebo narozeniny a nebo před vánocemi, aby dostali peníze, mám se ráda a přijímám se. (SJS 10, 4, 0)

- Negativní pocity se pak rozšířily na rodiče vnoučat:
Přestože mě štve, že rodiče na své děti nestačí, mám se ráda a přijímám se. (SJS 5, 2, 0)
Přestože mi vadí, že na kluky rodiče kašlali a neokřikli je když zlobili a dělali nepořádek, mám se ráda a přijímám se. (SJS 5, 0)
Přestože je mi líto, že se mě můj syn při konfliktu s vnoučaty nezastal, mám se ráda a přijímám se (SJS 8, 3, 0)
Přestože je mi líto, že jsou vztahy v mojí rodině rozhádané, mám se ráda a přijímám se. (SJS 10, 6, 2, 0)
Přestože je mi líto, že to nedokážu změnit, mám se ráda a přijímám se. (SJS 5, 0)

Kontroly SJS

- prošly jsme společně v rychlosti všechny body – závěr – už je jí jedno, co jí kdo kdy provedl, cítí se od událostí emočně odpoutaná, na výše uvedené záležitosti sice nemůže zapomenout a vymazat je z paměti, ale již v ní nevzbuzují negativní emoce

Klientka po terapii EFT užila doporučený konstituční homeopatický lék a také jí pro podporu léčby byly doporučeny doplňky stravy na celkové vyrovnání psychiky a na současné drobné fyzické potíže, o kterých se sice zmínila, ale nebyly přímým požadavkem na terapii EFT (bolesti kloubů, návaly horka a pocení, občasná noční nespavost, občasné vertigo, nadměrné zadýchávání se při běžné fyzické zátěži, má vysoký cholesterol – 8 a bere léky na vysoký krevní tlak).

Závěrečné zhodnocení:

Ihned po terapii bylo zřejmé, že se klientce ulevilo – když si představila, že by se setkala s některým se svých vnoučat, již nepociťovala zášť a ublížení, ale začala si uvědomovat, že je to vlastně všechno už dávno a že by se chtěla něco dovědět o tom, jak její vnoučata žijí, co dělají a prožívají – má pocit, že má co dohánět.

Bylo nutno absolvovat ještě několik terapií, abychom vyťukaly další vzpomínky a aspekty související s touto těžkostí, navíc se objevily bloky z dětství, kde byla zřejmá značná přísnost rodičů, fyzické tresty, strach z rodičů, nemalé následky válečných traumat, hladu a bídy, strachu o život, dále pak psychická zranění z manželství, kde značnou zátěž způsobil poměrně despotický manžel.


Později – při setkání s některými z vnoučat se držela trochu zpátky – aby jim dala prostor, byla nenuceně vstřícná, usměvavá, vtipkovala a dokonce dokázala „obrousit hrany“ v případných konfliktních situacích.

Ve svých letech nyní působí energicky, pozitivně, má elán do života, zátěžové situace zvládá lehčeji než kdykoliv před terapiemi, dokáže podpořit druhé v jejich tíživých situacích. Naučila se „ťukat“ a drobnější akutní záležitosti si takto ošetřuje sama. Po fyzické stránce téměř vymizely bolesti kloubů, značně se zmírnily návaly horka a pocení, cholesterol klesl na 5,5, alopatické léky na vysoký krevní tlak byly lékařem sníženy ze tří na jednu tabletu denně. Jiné alopatické léky nebere.

Subjektivně se cítí o hodně spokojenější a naučila se zodpovědnosti za své zdraví. Občas ještě společně vyťukáme to, do čeho se jí samotné nechce.Mgr. Věra Těthalová
Terapeut energetické psychologie & EFT