PŮLROČNÍ ORIGINÁLNÍ EFT CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK 

PŘÍMO S INICIÁTORKOU METODY EFT V ČR

TERAPEUT ENERGETICKÉ

PSYCHOLOGIE EFT 

TERMÍNY 50. BĚHU TERAPEUTICKÉHO VÝCVIKU 2024

27-28.1., 2-3.3., 29-30.3., 27-28.4.,25-26.5., 29-30.6

BUT infoSTUD

vztahové problémy

Vytisknout

Pocit osamění a odmítnutí

Napsal Sindy dne .

Za úpravu a gramatiku příspěvku zodpovídá autor 

 

1.sezení
   
  Klientka přišla ke mně velmi rozrušená a uplakaná,nabídla jsem jí čaj a po-
té jsem ji vyzvala,aby hovořila o tom ,co ji trápí. V průběhu jsem použila techniku příběhu a ťukala.
Po odťukání jsem zaznamenala důležité momenty na papír,které jsem postupně s klientkou odťuká-
la.

I přesto, že se cítím osamělá a odmítnutá, mám se ráda …..............
I přesto ,že mám pocit,že mě mamka nemá ráda,mám se ….............
I přesto ,že mi chybí pochvala a uznání od mamky,mám...................
I přesto, že jsem smutná a cítím nespravedlnost,mám se …..............
I přesto, že mě mrzí,že mamka má více ráda sestru,než mě,..............
I přesto, že se cítím pro mamku jako aucaider,mám se......................

Klientce naskočily nepříjemné vzpomínky na babičku,která stranila sestře v době dětství.

I přesto, že babička více odměňovala sestru než mě,mám................
I přesto, že mi babička vyčítala,že jsem tlustá a nepotřebuji sladkosti,mám....
I přesto, že mě babička odmítala a sestru vyzdvihovala,mám...........
I přesto ,že jsem se u babičky cítila velmi špatně,mám......................

Poté se klientka uklidnila a pociťovala babiččino obětí. Matku již dokázala lépe pochopit,proč tak,
jednala.


2.sezení

Navázaly jsme na předchozí problém,kdy klientka měla pocit osamění,když ji otec opustil a emigro-
val v jejich 15 letech.

I přesto, že mi taťka nemůže pomoci v těžkých situacích,mám.....................
I přesto,že mi otec velmi chyběl a cítila jsem se osamělá a zrazená,mám.....
I přesto,že jsem nemohla zabránit taťkovi,aby odešel z domova od nás,.......
I přesto,že mi chyběla opora taťky,který,mě měl rád,mám se........................
I přesto,že mě mrzelo,že matka ochraňuje sestru a já nemám nikoho,...........

Poté si klientka vybavila v souvislosti s osaměním zklamání se svou 1.láskou.

I přesto,že mě mrzelo,když mě přítel bez vysvětlení opustil,mam se ….......
I přesto,že mě trápilo,že jsem nic nepoznala v jeho chování,........................
I přesto,že jsem se cítila zase osamělá a zrazená,mám ….............................

Poté klientka měla pocit,že jí to nevadí a vyjádřila pocit smíření se situací.
Dle potřeby jsem v průběhu u jednotlivých frází vyťukávala zbytkové pocity do 0.