PŮLROČNÍ ORIGINÁLNÍ EFT CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK 

PŘÍMO S INICIÁTORKOU METODY EFT V ČR

TERAPEUT ENERGETICKÉ

PSYCHOLOGIE EFT 

TERMÍNY 50. BĚHU TERAPEUTICKÉHO VÝCVIKU 2024

27-28.1., 2-3.3., 29-30.3., 27-28.4.,25-26.5., 29-30.6

BUT infoSTUD

Vytisknout

Závislost na drogách a nakažení virem HIV

Za úpravu a gramatiku příspěvku zodpovídá autor 

 

Klientka přijata k protitoxikomanické léčbě na komunitu se závislostí na drogách s přidruženou Dg. Pozitivita na HIV. 

Přišla o vše,rodinu,přátele,práci a je bezdomovec.V individuální terapii nabídnuto řešení problémů,přijala s obavami,ale se zvědavostí.Z počátku hodně těžké získání důvěry.Při druhém sezení jsem začaly se stanovením SJS.Převážně se jednalo o strachy,obavy,napětí,úzkosti. 

- napětí v těle – SJS 10
- nenávist k sobě – SJS 10
- strach z recidivy – SJS 10
- strach ze smrti z nákazy HIV – SJS 10
- strach z ponižování – SJS 8
- úzkost z projevu na komunitě přede všemi – SJS 7
- obavy ze zapojení se do normálního života – SJS 7
- zatěžující trvalá únava – SJS 6 

Vybraly jsme současný stav SJS –napětí v těle. 

Odmítala opakovat frázi ,,mám se ráda ´,proto jsme pokračovaly SJS 10 –nenávist k sobě s nabídkou fráze rozhodnutí přijmout se.


I přesto,že se nenávidím rozhoduji sama sebe přijmout a mít se ráda ,když mám napětí v celém těle.
- asi jsem zablokovaná
- mám strach se uvolnit
- už mě z toho bolí celé tělo
- rychlý nástup ,rychlý odchod


Kontrola SJS sníženo na 5. Pokračujeme dále s upravenou frází.

I přesto,že ještě stále mám nenávist k sobě ,rozhoduji sama sebe hluboce a kompletně akceptovat.Takto pracujeme ještě 2 oťukání celého těla oboustranně.Dostáváme se d k ostatním SJS ,které klesly současně s prvotní SJS.


Pracujeme stejným způsobem ,ale již s frází ,,mám se ráda a přijímám se ´´.

Touto terapií prošla klientka po týdenních sezeních po dobu 2 měsíců.V neposlední ředě jsme začaly řešit problém nákazy HIV a zvýšenými hodnotami krve jaterních testů.Klientka veden a v registru na infekčním odd. a je pod neustálou kontrolou.Užívá doporučenou medikaci vitamínů a léků na pozastavení další tvorby virů.


Níže popsaná kola ťukání.
I přesto ,že jsem hodně unavená,rozhodla jsem s lehkostí cítit se v pohodě- SJS na O.
I přesto,že mám strach ze smrti z HIV , rozhodla jsem s jakou lehkostí se mé tělo s virem HIV vypořádá .
- nebojím se zbavit se nákazy
- zasloužím si být čistá


Vyťukáváme negat . – pozit .- neutralizujeme a pokračujeme s ťukáním : pozit. – rozhodnutí.
Nebojím se zbavit nákazy - rozhodla jsem s jakou lehkostí se mé tělo s nákazou vypořádá.


Po další kontrole na inf.odd,přijíždí nadšena a s radostí sděluje snižování hodnot JT a úroveŇ virů HIV se normalizují. Klientka přestala vše zavrhovat,pustila se ještě zodpovědněji k dodržování životosprávy a učinila rozhodnutí sama k sobě.

 

Získala zpět sebedůvěru,zajistila si doléčování a našla si práci.Cítí se svobodná. Po třech měsících,kdy odchází z léčby jsou hodnoty JT téměř v normálu a viry HIV pozastaveny v činnosti,dále pokračuje v doporučené léčbě medikace ,chráněný sex a je rozhodnuta k abstinenci. 

Po dvou měsíční terapii vše je v normálu ,bez jakýchkoli potíží , bolestí nebo pocitů.Marie Černá