TERAPEUT ENERGETICKÉ PSYCHOLOGIE EFT

AKREDITACE MŠMT

BUT infoSTUD

 PRAKTIK KVANTOVÉ LÉČBY  

CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK 

BUT infoSTUD

Vytisknout

ProfeSIONÁLNÍ TERAPEUTICKÝ PROGRAM

Napsal Institut energetické psychologie dne .

 

Výhody členství v  profesionálním týmu terapeutů Institutu  energetické psychologie

 • možnost působit v terapeutickém týmu absolvovaných online programů
 • možnost provizního prodeje absolvovaných online programů
 • možnost spoluúčasti na akcích a programech Institutu  
 • možnost pořádání standartizovaných přednášek Institutu  

Podmínky členství v  profesionálním týmu terapeutů Institutu  energetické psychologie

 1. absolvování výcviku Terapeut energetické psychologie EFT - 2 x (cena opakování výcviku je 5.000 Kč - přihlášení po osobní domluvě) 
 2. absolvování výcviku Praktik kvantové léčby
 3. absolvování on-line kurzu Energetický detox
 4. studium knihy "EFT pro každého"
 5. doložení minimálně 50 záznamů z terapeutických sezení
 6. minimálně 2x za rok účast na EFT supervizi
 7. zařízená profesionální kancelář
 8. příslušné živnostenské oprávnění
 9. písemný souhlas s etickým kodexem profesionálního EFT terapeuta
 10. písemný souhlas s copyright kodexem Institutu energetické psychologie
 11. roční poplatek 2.000 Kč – poplatek obsahuje zveřejnění na stránkách Institutu + 10 EFT setů (kniha + DVD) v hodnotě 3.000 Kč
 12. vytvoření osobního profesního profilu (bude umístěn na www.eft.cz

ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLNÍHO EFT TERAPEUTA INSTITUTU 

Profesionální EFT terapeut 

 • vykonává své povolání ve prospěch jednotlivce a společnosti, v duchu úcty k osobnosti člověka, k životu a zdraví. Svou profesní činnost chápe jako službu.
 • je nestranný, respektuje klienty a ve své činnosti dodržuje etické zásady. Je povinen chránit svou profesní nezávislost a profesionální objektivitu. Ve své činnosti má jako nejvyšší hodnotu na zřeteli zdraví a prospěch klientů.
 • zajišťuje, udržuje a rozvíjí svou profesionální kompetenci, která obsahuje i supervizi, uvědomuje si a zachovávat hranice vlastních kompetencí.
 • působí pouze v té oblasti svého oboru, pro který absolvoval příslušnou přípravu a získal kvalifikaci.
 • zachovává takové postupy, které neumožňí zavádějící interpretace jak jeho kvalifikace a dovedností, tak i postojů.
 • pokud je požádán o terapeutické služby, které neodpovídají jeho odborné kompetenci, odkáže na služby jiného kvalifikovaného odborníka. 
 • dodržuje zásadu práce s klienty za jejich souhlasu.
 • profesní činnosti, vztahy a důsledky vůči klientovi vyjadřuje vždy v jasné formě (dohodě, kontraktu; včetně dohody o případné odměně), z které musí být patrno, že uživatel jeho profesních služeb s nimi souhlasí.
 • při poskytování služby (pomoci, podpory) osobám, které nejsou schopny souhlasu, si vždy vyžádá souhlas zákonného zástupce.
 • nepoužije nepřiměřených, nerealistických a nadhodnocených příslibů své činnosti nebo jejích výsledků, ani směrem ke klientovi, ani v rámci reklamy.
 • zachovává v souladu se zákonem povinnou mlčenlivost o věcech, o kterých se dozvěděl při výkonu svého povolání.
 • informace o klientovi smí poskytnout jiným odborníkům - včetně psychologů a lékařů - pouze se souhlasem klienta.
 • pokud použije získané informace (např. ke studijním, vědeckým aj.) účelům, vždy garantuje anonymitu osobních údajů.
 • chová se a vystupuje tak, aby nepoškodil zájmy svých klientů a nenarušil důvěru veřejnosti k metodě EFT a ostatním příbuzným oborům.
 • nevykonává odbornou činnost, pokud jeho fyzický či psychický stav může negativně ovlivnit jeho schopnosti profesionálního přístupu.
 • dodržuje profesionální úpravu zevnějšku při práci nebo prezentaci (přednášky, semináře atd.) a dbá náležité osobní hygieny. 
 • zavazuje se jakkoli nezneužít vztahu důvěry nebo závislosti, který může vzniknout v psychologické praxi.
 • respektuje a dodržuje autorská práva služeb a produktů Institutu energetické psychlogie Z. Katayama

 

Přihláška okakování PRAKTIK KVANTOVÉ LÉČBY

Error : Please select some lists in your AcyMailing module configuration for the field "Automatické zařazení do seznamu" and make sure the selected lists are enabled

Hlásíte se na opakování PRAKTIK KVANTOVÉ LÉČBY. Zapamatujte si prosím datum a uvidíme se na místě.V případě, že nevyplníte přihlášku kompletně nebudeme vás moci kontaktovat v případě potřeby!!! Vyplňte prosím JMÉNO, PŘÍJMENÍ, EMAIL A TELEFON (bez mezer):
captcha 
Děkuju, teším se, Sindy